/ 3 نظر / 15 بازدید
افشین اخوان

افرین خیلی قشنگ بود طرح چشم هم بجا استفاده شده در کل زیبا بود

محمدرضا

سکوت می شه به بارون هدیه کرد تموم زندگی هم میشه گریه کرد ولی جای شونه های خالی به خاک نمیشه تکیه کرد

محمدرضا

سکوت می شه به بارون هدیه کرد تموم زندگی هم میشه گریه کرد ولی جای شونه های خالی به خاکم نمیشه تکیه کرد