فاصله هاا ...

به اولین قاصدکی که از روی سقف قشنگ زندگیت بگذره ، پیغام میدم که هیچ چیز نمیتونه مهرت رو از دلم جدا کنه

حتی فاصله ها .....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید