تا شقایق هست زندگی باید کرد...

/ 4 نظر / 10 بازدید
پریا

عکس قشنگیه و جمله ی قشنگی...[لبخند]

سرزمین ناشناخته

من از سرزمین ناشناخته از این وبلاگ دیدن کردم شما را به دیدن وبلاگ خودم دعدت می کنم[عینک]

سرزمین ناشناخته

من از سرزمین ناشناخته از این وبلاگ دیدن کردم شما را به دیدن وبلاگ خودم دعدت می کنم[عینک]

محمد رضا

بی هوا زندگی کردم بی آب زدگی کردم تنها زندگی کردم ولی وقتی شقایق بود من دگر مرده بودم