عاشقانه

به پایان فکر نکن  ....... اندیشیدن به پایان شیرینی حضورش را

تلخ می کند .....بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مثل آغاز

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
محمد رضا

من هیچوقت به پایان فکر نکردم چون راه رسیدن به سرانجام گاها آنقدر سخت و گاهی بی انتهاست که فرصت فکر کردن به آخر آن را ندشتم فقط در تصوراتم آن را زیبا ساخته ام شاید واقعا آن طور نبود

محمد رضا

من هیچوقت به سر انجام فکر نکردم چون راه رسیدن به آن گاها آنقدر سخت و گاهی بی انتهاست که فرصت فکر کردن به آن را نداشتم قفط در تصوراتم آن را زیبا ساخته و شاید آن طور نبود