عاشقانه

 

در مکتب ما رسم فراموشی نیست...

                        در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست

مهر تو اگر به هستی ما افتاد...

                    هرگز به سرش خیال خاموشی نیست

 


/ 7 نظر / 14 بازدید
محمد رضا

شاید راست بگی آدما خودخواهن آره منم خودخواهم ولی درست قضاوت کردم ، یکی فقیر دنیا میاد یکی غنی و دست خودش نیست یعنی من حق اینو ندارم که بگم چرا من ... چرا من تو این بدبختیم آخه بقیه آدمای اطراف من چرا این چیزا رو حس نمیکنن اونا که از من بیشتر گناه کردن چرا تو این حال و روز نیستن

محمد رضا

شاید راست بگی آدما خودخواهن آره منم خودخواهم ولی درست قضاوت کردم ، یکی فقیر دنیا میاد یکی غنی و دست خودش نیست یعنی من حق اینو ندارم که بگم چرا من ... چرا من تو این بدبختیم آخه بقیه آدمای اطراف من چرا این چیزا رو حس نمیکنن اونا که از من بیشتر گناه کردن چرا تو این حال و روز نیستن

محمد رضا

شاید راست بگی آدما خودخواهن آره منم خودخواهم ولی درست قضاوت کردم ، یکی فقیر دنیا میاد یکی غنی و دست خودش نیست یعنی من حق اینو ندارم که بگم چرا من ... چرا من تو این بدبختیم آخه بقیه آدمای اطراف من چرا این چیزا رو حس نمیکنن اونا که از من بیشتر گناه کردن چرا تو این حال و روز نیستن

محمد رضا

شاید راست بگی آدما خودخواهن آره منم خودخواهم ولی درست قضاوت کردم ، یکی فقیر دنیا میاد یکی غنی و دست خودش نیست یعنی من حق اینو ندارم که بگم چرا من ... چرا من تو این بدبختیم آخه بقیه آدمای اطراف من چرا این چیزا رو حس نمیکنن اونا که از من بیشتر گناه کردن چرا تو این حال و روز نیستن

محمد رضا

تا یادم نرفته بگم در مکتب همه ی آدما رسم فراموشی هست چون اگه نبود دیگه تحولی نبود و شایدم همیشه تو ماتم اتفاقات بد زندگیمون بودیم گرچه گاهی هستیم

محمد رضا

مسئله اینجاست که تا کی باید تو آب جوش بمونن یه چیز مهمتر تو دنیا نه آدما چای کیسه ای هستن و نه قلبشون ستارست که اگه بشکنه قشنگ تر بشه

محمد رضا

بله اعتقاد دارم ولی خیلی چیزام هست که ما بدون اینکه تاثیری روش داشته باشیم بهش محکوم شدیم یا حداقل چاره دیگه نداریم