کاش می شد ...

کاش می شد

                      سرزمین عشق را در میان گامها تقسیم کرد

کاش می شد

                     تا نگاه شاپری عشق را بر آسمان تفهیم کرد

کاش می شد

                    با دو چشم عاطفه قلب سرد آسمان را ناز کرد

کاش می شد

                   با پری از برگ یاس تا طلوع سرخ گل پرواز کرد

 

 

/ 2 نظر / 20 بازدید

کاش می شد یه کاری کرد ...

دقت کردی یکی از با حال ترین آپ هات از کم ترین نظر ها بر خورداره ! [نیشخند]