# عشق

عاشقانه ها

اگر میدانستی چقدر دلتنگتم                              هیچوقت برای آمدنت باران را بهانه نمیکردی ای رنگین کمان                                                                                                        
/ 2 نظر / 13 بازدید