چشم ها را باید شست ...

هر کجا هستم باشم

اسمان مال من است

پنجره    فکر    هوا    عشق     زمین مال من است

چه اهمیت دارد

گاه اگر می رویند

قارچ های غربت؟

من نمی دانم

که چرا میگویند:اسب حیوان نجیبی است

                                                      کبوتر زیباست

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید...

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
Crazy

fadaye sohrab dastet tala

محمدرضا

چشمانم را شستم جور دیگر دیدم ولی هیچ شبدری را جای لاله قرمز ندیدم